Privaatsuspoliitika

VH SOLUTIONS OÜ privaatsuspoliitika

 1. VH SOLUTIONS OÜ (registreeritud Eesti Vabariigi äriregistris, registrikoodiga: 12672911, juriidilise aadressiga: J. V. Jannseni tn 26-6, Pärnu, Pärnu linn, 80032, Eesti) (edaspidi: VH SOLUTIONS) täidab ELi Isikuandmete kaitse üldmääruse nr 2016/679 nõudeid Eestis.

Käesolev Privaatsuspoliitika selgitab, kuidas VH SOLUTIONS meie teenuste kasutamisel isikuandmeid töötleb. Käesolev poliitika kehtib igasuguses vormis isikuandmete töötlemisele, mida VH SOLUTIONS oma kodulehekülgedel, e-kirjavahetusest, rakendusest, vidinatest, ankeetidest, lepingute ja muudest allikatest kogub.

Isikuandmete kogumine ja kasutamine

 1. Sõltumata sellest, millises riigis juurdepääs VH SOLUTIONS teenustele toimub, järgitakse isikuandmete töötlemisel määruse eeskirju. Teid teavitatakse, et teie isikuandmeid Eestis on õigus töödelda ka selle riigi seaduste alusel.
 2. VH SOLUTIONS teatab, et näidates ära oma e-posti aadressi, nõustute selle sisestamisega andmebaasi ja sellele võidakse internetiportaalist www.vhshop.ee saata teateid/meeldetuletusi alustatud, kuid mitte lõpetatud kauba tellimuste kohta.
 3. Kasutades www.vhshop.ee internetiportaali, VH SOLUTIONS või kui seda teeb mis tahes kolmas isik, kes tegutseb www.vhshop.ee nimel, koondatakse ja salvestatakse andmeid, mis võimaldavad jälgida ja säilitada järgmisi andmeid:

4.1. veebisaitide külastuste koguarv;

4.2. iga konkreetse veebisaidi külastajate arv;

4.3.  www.vhshop.ee külastajate Interneti-teenuse pakkujate domeeninimed;

4.4. IP-aadressid;

4.5. muud andmed, mille eesmärk on süsteemide haldamine, samuti Internetiportaali www.vhshop.ee kasutamise jälgimine ja selle täiustuste korraldamine.

Andmetöötluse eesmärgid ja õiguslikud alused

 1. VH SOLUTIONS töötleb isikuandmeid peamiselt järgmistel eesmärkidel:
 • Teenuste, kauglepingu ja arvete ettevalmistamine, sõlmimine ja saatmine
 • Ettevõtte juhtimisprotsesside tõhususe tagamine
 • Planeerimine ja ärianalüüs
 • Personalivalik ja personali juhtimine
 • Taotluste läbivaatamine ja töötlemine
 • Uudiskirjade levitamine

 

 1. VH SOLUTIONS töötleb isikuandmeid järgmistel õiguslikel alustel:
 • Õigusaktides sätestatud juriidiliste kohustuste täitmiseks
 • Õigustatud huvi tagamiseks
 • Lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks
 • Isikuandmete subjekti nõusolekul

Isikuandmete säilitamise aeg
 

 1. VH SOLUTIONS säilitab isikuandmed vastavalt isikuandmete töötlemise sätestatud eesmärgile ja eeskirjadele, niikaua kui kehtib vähemalt üks nimetatud kriteeriumidest:
 • kuni VH SOLUTIONS-l kooskõlas sisemiste reguleerivate aktidega on õigus oma õigustatud huve teostada;
 • kuni VH SOLUTIONS-l on vastavalt seadustele juriidiline kohustus andmete säilitamiseks;
 • kuni on olemas isikuandmete subjekti nõusolek ja kui muud juriidilised andmebaasi puuduvad.

 

Küpsised

 1. Küpsiste fail on kodulehe kasutaja arvuti brauserisse paigutatud kodulehe töö parandamise tekstifail. Salvestatud küpsised võimaldavad meil teie arvutit tuvastada. Kodulehe uuesti külastamisel ja kasutades parooliga vaid kodulehe juurdepääsetavaid osi võimaldavad küpsised vältida andmete uuesti sisestamist.

Miks VH SOLUTIONS küpsiseid kasutab?

 1. VH SOLUTIONS kasutab küpsiseid järgmistel eesmärkidel:
 • seansside haldamiseks ja kasutajate autentimiseks;
 • kodulehekülje funktsionaalsuse tagamiseks;
 • kodulehe külastajate voo statistiliste andmete saamiseks – kodulehel külastajate arv ja ajavahemik;
 • Internetiportaali tõhususe parandamiseks.
 1. Küpsistega saadud andmete töötlemise õiguslik alus on VH SOLUTIONS õigustatud huvi.
 2. VH SOLUTIONS ei kasuta küpsiseid kasutajate tarbimisharjumuste jälgimiseks, seetõttu teavitab VH SOLUTIONS küpsisefailide kasutamisest, kuid ei küsi teie nõusolekut küpsiste paigutamiseks kooskõlas seaduse nõuetele.
 3. VH SOLUTIONS ei seosta IP-aadressi ega e-posti aadressi kasutaja kasutaja tuvastamist võimaldavate andmetega. See tähendab, et iga kasutaja seanss registreeritakse, kuid www.1a.ee Interneti-portaali kasutaja jääb anonüümseks.

Kolmandate osapoolte küpsised

 1. VH SOLUTIONS koduleheküljel võivad olla kolmandate osapoolte küpsised, eriti Google Analytics. Google Analyticsi tööriista pakub Google Inc. (USA ettevõte), kellel on juurdepääs nimetatud tööriista poolt kogutud statistikale.

Küpsiste haldamine

 1. Isikuandmete subjekt võib kustutada küpsised oma äranägemise järgi (lisateabe saamiseks vt www.youronlinechoices.com/ee).
 2. Saate kustutada kõiki oma arvutis juba salvestatud küpsised ning on võimalik määrata, et brauser neid ei salvestaks. Kuid sel juhul peate igal veebisaidi külastamise korral määrama valiku ja sel juhul ei pruugi mõned veebilehe teenused ja funktsioonid töötada.

Isikuandmete saajad

 1. Seaduses sätestatud juhtudel on VH SOLUTIONS-l kolmandatele isikutele andmete edastamise õigus. Ka VH SOLUTIONS võib oma funktsioonide tõhustamiseks kasutada oma sisemisi teenuseid.
 2. Informatsioonilistel ja statistilistel eesmärkidel www.vhshop.ee internetiportaalis kogutud andmeid on VH SOLUTIONS-l õigus edastada ka teistele ettevõtetele. KÄESOLEVAS PROTSESSIS EI LEVITATA EGA EDASTATA KOLMANDATELE ISIKUTELE ISIKU TUVASTAMIST VÕIMALDAVAID ANDMEID.
 3. Isikuandmeid kolmandatesse riikidesse ei edastata.

Juurdepääs enda isikuandmetele ja muud isikuandmete subjekti õigused

 1. VH SOLUTIONS poolt töödeldavate teie Isikuandmete teabe saamiseks peate esitama kirjaliku taotluse
 • EE kontorisse Pärnu, 80032, esitades isikut tõendava dokumendi;
 1. Vastavalt eeskirjadele on Isikuandmete subjektil õigus nõuda isikuandmete kustutamist, isikuandmete töötlemise piiramist, vaidlustada isikuandmete töötlemist, taotleda isikuandmete parandamist.
 2. VH SOLUTIONS suhtleb isikuandmete objektiga, kasutades isikuandmete subjektis poolt näidatud kontaktandmeid (telefoninumber, e-post, aadress).
 3. Kui teile tundub, et teie isikuandmete kaitse õigusi on rikutud, on teil õigus esitada isikuandmete kaitse järelevalveasutusele kaebus.

Nõusoleku tagasivõtmise õigus

 1. Kui isikuandmete subjekti nõusolekul on isikuandmete töötlemisega alustatud on isikuandmete subjektil õigus nõusolek tagasi võtta, teatades sellest e-posti aadressile: info@vhshop.ee.
 2. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta kliendi nõusoleku kehtimise ajal toimunud andmete töötlemist. Nõusoleku tagasivõtmisel ei katkestada andmetöötlust, mis viiakse läbi seoses muude õiguslike alustega.
 3. Kasutajal on õigus oma profiil kustutada, saates sellekohase e-kirja e-posti aadressile: info@vhshop.ee. Sellisel juhul võetakse taotlus vastu ainult siis, kui see saadetakse samalt e-posti aadressilt, millele on registreeritud kasutajaprofiil.

Muudatused Privaatsuspoliitikas

 1. VH SOLUTIONS-l on igal ajal õigus muudatuste tegemiseks, mis avaldatakse internetiportaalis www.vhshop.ee.